INNEBÄR DCA-AVTALET PERMANENTA AMERIKANSKA BASER I SVERIGE?

Trots att regeringen sagt att Sverige inte ska ha permanenta utländska baser i Sverige i fredstid, skapar DCA-avtalet (Defense Cooperation Agreement) förutsättningar för permanent närvaro av amerikansk försvarsmakt i Sverige. 

 

Avtalet ger den amerikanska försvarsmakten rätt att inneha områden som svenska styrkor inte har tillgång till samt tillstånd att lagra och transportera materiel på dessa områden, utanför svensk kontroll. Det är svårt att se hur dessa långtgående förändringar inte skulle ge förutsättningar för permanent närvaro av den amerikanska försvarsmakten.

 

Baserna som innefattas av DCA-avtalet är mindre till storlek än de baser som USA traditionellt har utomlands men detta är på grund av en förändring inom amerikansk försvarsstrategi. DCA-avtalet är i linje med denna utveckling, men trots mindre storlek och annan uppbyggnad är DCA-avtalet endast en ny form av amerikansk permanent närvaro.

 

Avtalet har inte heller ett slutdatum utan fortsätter gälla efter den inledande giltighetstiden på 10 år.