Centerpartiet

Centerpartiets förslag på budget för Försvar och Samhällets krisberedskap

 

2018

53833 miljoner kronor

2019

57154 miljoner kronor

2020

59165 miljoner kronor

 

Centerpartiet ville redan inför valet 2014 öka budgeten för Försvar och Samhällets krisberedskap. Centerpartiet anser att Sverige successivt ska öka försvarsanslagen, först till det nordiska snittet på 1,5 procent av BNP och sedan till 2 procent av BNP för att skapa goda förutsättningar för ett Natomedlemskap. Daniel Bäckström, Centerpartiets försvarspolitiska talesperson, betonar riskerna för cyberattacker, el och transporthaverier som kan leda till omfattande katastrofer för Sverige men partiet vill inte öka budgeten för krisberedskap utöver det som regeringen föreslagit. Däremot vill Centerpartiet tillföra ökade resurserna till förbandsverksamhet och beredskap samt inköp av material. Partiet vill minska anslaget till strålskyddsmyndigheten de kommande åren jämfört med regeringen.