Feministiskt initiativ

Feministiskt initiativs förslag på budget för Försvar och Samhällets krisberedskap

 

2018

39646 miljoner kronor

2019

38388 miljoner kronor

2020

35384 miljoner kronor

 

Redan inför valet 2014 ville Feministiskt initiativ minska försvarsbudgeten med 10 miljarder. Partiet är kritiskt till de satsningar som görs på försvaret då de anser att resursfördelning ska baseras på behov snarare än tradition och rädsla. De vill se en omrustning från militärt försvar till en effektiv beredskap som täcker in flera typer av hot och kriser. De satsningar som partiet vill se är en HBTQ-certifiering av Försvarsmakten och ett upprättande en civil fredsutbildning som ska ledas av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).