Kristdemokraterna

Kristdemokraternas förslag på budget för Försvar och Samhällets krisberedskap

 

2018

54376 miljoner kronor

2019

57097 miljoner kronor

2020

60508 miljoner kronor

 

Kristdemokraterna ville redan inför valet 2014 öka anslaget för Försvar och Samhällets Krisberedskap. Kristdemokraterna vill att anslaget ska öka till 2 procent av BNP till år 2027. Kristdemokraterna föreslår ökningar i budgeten för Förbandsverksamhet och beredskap. Partiet vill även upprätta en cyberskyddsmyndighet samt en myndighet för psykologiskt försvar. Myndigheten för psykologiskt försvar ska jobba för att stärka svenskarnas källkritik och sprida information om propaganda.