Miljöpartiet

Regeringens förslag på budget för Försvar och Samhällets krisberedskap

 

2018

53836 miljoner kronor

2019

56057 miljoner kronor

2020

58068 miljoner kronor

 

Inför valet 2014 ville Miljöpartiet inte höja försvarsbudgeten utan omfördela från materielsatsningar till personalsatsningar. Miljöpartiet ser ett nationellt försvar som en nödvändighet för att Sverige ska kunna fortsätta vara militärt alliansfritt. Trots att Anders Schröder, Miljöpartiets försvarspolitiske talesperson, anser att det finns en risk att ökade försvarssatsningar leder till en upprustningsspiral, menar han att de pågående satsningarna på försvaret är nödvändiga för att skapa en trovärdig försvarsförmåga.  Miljöpartiet står bakom regeringens budget och Anders Schröder menar att Miljöpartiet under förhandlingarna har drivit på för att stärka det civila försvaret och krisberedskapen.

Faktakollen:

PROP 2017/18:1 Utgiftsområde 6

Guide: Så tycker partierna om försvaret (SvD)

Intervju Anders Schröder 9/4-  2018