Socialdemokraterna

Regeringens förslag på budget för Försvar och Samhällets krisberedskap

 

2018

53836 miljoner kronor

2019

56057 miljoner kronor

2020

58068 miljoner kronor

 

Socialdemokraterna ville öka satsningarna på det svenska försvaret redan inför valet 2014 och under den senaste mandatperioden har anslagen höjts. I sitt tal på Folk och Försvars rikskonferens i Sälen 2018 inledde försvarsminister Peter Hultqvist med att döma ut åren av nedrustning som han menade var resultatet av en naiv syn på omvärldsutvecklingen. Hultqvist slog därefter fast att ”Nedrustningen av det militära försvaret och, kanske ännu mer, det civila försvaret gick för långt”. Trots att han poängterade att ”det värst” drabbade området av neddragningarna är det civila försvaret så görs de stora satsningarna på det militära försvaret.