Sverigedemokraterna

Sverigedemokraternas förslag på budget för Försvar och Samhällets krisberedskap

 

2018

57836 miljoner kronor

2019

61057 miljoner kronor

2020

67068 miljoner kronor

 

Sedan partiet kom in i riksdagen 2010 har Sverigedemokraterna arbetat för att öka det svenska försvarsanslaget. Sverigedemokraterna är mycket kritiska till minskade satsningarna på försvaret under 2000-talet. Partiet anser att den militära upprustning som nu genomförs är helt nödvändig och är det parti som föreslår störst höjningar 2018-2020. Sverigedemokraterna föreslår nya budgetområden under Försvar och Samhällets krisberedskap. Till exempel vill de tillföra en egen budgetpost för civilförsvar och en för ekonomiskt försvar. Dessutom vill partiet att utlandsstyrkan som deltar i internationella militära insatser skall ledas av en egen myndighet med eget anslag, och sorteras in under utgiftsområde 5 – Internationell samverkan istället för som nu, under utgiftsområde 6- Försvarsanslaget.