Vänsterpartiet

Regeringens förslag på budget för Försvar och Samhällets krisberedskap

 

2018

53836 miljoner kronor

2019

56057 miljoner kronor

2020

58068 miljoner kronor

 

Inför valet 2014 ville Vänsterpartiet inte höja budgeten till försvaret. Istället talade partiet om att omfördela försvarsbudgeten från dyra materielprojekt som Jas Gripen och internationella militära samarbeten som Nordic Battlegroup till nationell förbandsverksamhet. Nu anser Vänsterpartiet att de satsningar som görs på rekrytering till och förstärkning av totalförsvaret är nödvändiga. Partiet står bakom regeringens budget men Vänsterpartiets försvarspolitiska talesperson Lotta Johnsson Fornarve är tydlig med att de vill se ökade satsningar och fokus på det civila försvaret framöver.

 

”För att alliansfriheten ska bli trovärdig måste Sverige ha ett starkt försvar och det måste få kosta.”

-Lotta Johnsson Fornarve om försvarsbudgeten

Faktakollen:

PROP 2017/18:1 Utgiftsområde 6

Guide: Så tycker partierna om försvaret (SvD)

Intervju Lotta Johnsson Fornarve 19/4- 2018