Centerpartiet

Inför valet 2014 var Centerpartiet emot att återuppväcka allmän värnplikt.

”I fredstid tycker vi att det är viktigt att frivillighet, motivation och viljan att tjänstgöra i insatsförsvaret nationellt och internationellt ska utgöra grunden för rekrytering.”

Nu har Centerpartiet ändrat sig och anser att allmän värnplikt behövs. Centerpartiet vill att personalförsörjningen i första hand ska tillgodoses genom frivillighet, men när det behövs, med inslag av plikt.

 

Centerpartiet har även lanserat en idé om ett cyberhemvärn i syfte att dels stärka säkerheten vid cyberattacker samt öka möjligheterna att stå emot informationspåverkan och dels skapa folkförankring och ökad försvarsvilja.