Kristdemokraterna

Inför valet 2014 ville Kristdemokraterna inte återinföra värnplikten utan menade istället att ökade incitament och fler övningar skulle lösa personalbristen inom Försvarsmakten.

 

Nu anser partiet att värnplikten är en del av lösningen men partiet betonar att det fortfarande behövs långsiktiga insatser för att behålla personal inom försvaret. Kristdemokraterna vill att det antal som kallas till mönstring skall öka från 4000 till 12000 personer.