Vänsterpartiet

Vänsterpartiet var emot att värnplikten någonsin lades vilande och ville redan inför valet 2014 återinföra värnplikten.  De anser att det är en demokratisk fråga och att det är viktigt att försvaret har en folklig förankring och utgörs av människor med olika bakgrund.

Faktakollen:

Guide: Så tycker partierna om försvaret (SvD)

Intervju med Lotta Johnsson Fornarve 19/4- 2018