Moderaterna

Inför valet 2014 ville Moderaterna inte återuppväcka värnplikten men nu är de positiva till den nya strategin för personalförsörjning.

 

Moderaternas försvarspolitiske talesperson, Hans Wallmark, menar att försvarets behov måste styra och att rekryteringsproblemen måste tas på allvar, i synnerhet med tanke på det oroliga omvärldsläget. Moderaterna betonar att frivillighet ska vara grunden för personalförsörjningen men att värnplikten skapar hållbarhet. Partiet även förbättra villkoren för anställda och veteraner inom Försvarsmakten.