Hade vi varit säkrare om samhället var med jämställt?