SAKKUNNIG I HÅLLBAR FRED OCH SÄKERHET (VIKARIAT)

Vill du bidra till den freds- och säkerhetspolitiska debatten, och arbeta med förändring av attityder, normer och politik? Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen har sedan vi grundades 1883 varit en motvikt till militär upprustning och väpnade lösningar på konflikter och har i decennier varit en stark röst mot den svenska vapenexporten. Nu letar vi efter en vikarierande sakkunnig för verksamhetsområdet hållbar fred och säkerhet. 

 

Om tjänsten

Du ansvarar för Svenska Freds verksamhetsområde Hållbar fred och säkerhet som framför allt handlar om svensk och internationell försvars- och säkerhetspolitik. Det är en förutsättning att du delar Svenska Freds åsikter om nedrustning och antimilitarism och att du har dokumenterad kunskap om fredsfrågor samt tidigare yrkeserfarenhet av policy- och påverkansarbete. I rollen har du både ansvar för att utveckla policy i sakfrågorna och ett operativt ansvar att genomföra utåtriktade opinionsbildande aktiviteter, hålla föreläsningar, delta i paneler samt representera Svenska Freds i möten med beslutsfattare, andra organisationer och internationella nätverk. 

Svenska Freds har ett kansli i centrala Stockholm med för närvarande 16 anställda och en heltidsarvoderad ordförande. I rollen som sakkunnig inom hållbar fred och säkerhet rapporterar du till organisationens policychef och arbetar i nära samarbete med generalsekreterare och ordförande, samt andra medarbetare som arbetar med politisk påverkan och kommunikation. Vi eftersträvar en inkluderande arbetsmiljö där varje medarbetare trivs och har en hållbar och hälsosam arbetssituation. Arbetet på ett litet kansli i en medlemsförening innebär en stor variation av arbetsuppgifter i det dagliga arbetet och omväxlande arbetsdagar. 

 

 • Ansvara för genomförande, uppföljning och rapportering av verksamheten inom området Hållbar fred och säkerhet i enlighet med Svenska Freds idé- och handlingsprogram.
 • Bevaka och bedriva research på området fred och säkerhet, försvars- och säkerhetspolitik och bidra till att utveckla Svenska Freds arbete och ställningstaganden.
 • Bidra till att utforma politiska krav inom verksamhetsområdet, driva dessa krav genom opinionsbildning och politikerpåverkan, lägga upp kampanjer, skriva artiklar etc.
 • Representera föreningen vid olika arbetsgrupper och nätverk i samarbete med andra nationella och internationella organisationer.
 • Hålla föreläsningar, delta i seminarier och paneler.
 • Utveckla och uppdatera sakinformation på relevanta sidor på Svenska Freds hemsida. 

 

Kvalifikationer nödvändiga för tjänsten:

 • Erfarenhet av arbete med opinionsbildning och policy- och påverkansarbete gentemot beslutsfattare samt ett upparbetat nätverk inom civilsamhälle och politik.
 • Relevant akademisk utbildning och erfarenhet av arbete i frågor om fred och svensk och internationell försvars- och säkerhetspolitik.
 • God analytisk, strategisk och stilistisk förmåga samt erfarenhet av att formulera budskap för olika kanaler och målgrupper.
 • Vana av att hålla presentationer, föreläsningar och delta i paneler.

 

Dessa kvalifikationer är meriterande:

 • Erfarenhet av att intervjuas i media.
 • Erfarenhet av arbete (ideellt eller professionellt) i en medlemsstyrd organisation inom ideell sektor eller motsvarande.
 • Erfarenhet av att engagera ideellt aktiva medlemmar.

 

Anställningsvillkor: 

Föräldravikariat på 100 procent från 1 maj 2023 till 31 januari 2024. Svenska Freds har kollektivavtal. Tjänsten är placerad i Stockholm, med möjlighet att arbeta på distans vissa dagar i veckan.

Ansök med CV och personligt brev där du beskriver hur du uppfyller de nödvändiga kvalifikationerna för tjänsten till rekrytering@svenskafreds.se senast 28 februari 2023.

För frågor om tjänsten eller ansökningsprocessen, vänligen kontakta generalsekreterare Karin Wall Härdfeldt på karin.wall.hardfeldt@svenskafreds.se eller 0702-843432.

 

Om Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen

Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen är en politiskt och religiöst obunden ideell medlemsförening som sedan starten 1883 outtröttligt verkat för freden. Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen är en förening för människor som är övertygade om att konflikter kan lösas utan våld och att krig kan förebyggas. Vi arbetar för hållbar fred genom att sprida kunskap, bilda opinion och påverka politiker. 

Ytterligare information om Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen finns på www.svenskafreds.se