Moderaterna

Moderaterna vill se fortsatta satsningar på svensk militär närvaro internationellt, i första hand genom Nato-, i andra hand genom EU- och i tredje hand genom FN-ledda insatser.

 

Moderaterna anser att väpnade trupper bidrar till ökad säkerhet och stabilitet men att behovet av att öka det nationella försvaret måste prioriteras. Moderaterna efterlyser konkreta nationella mål för insatser för att möjliggöra utvärdering och måluppfyllelse.

 

Trots att inget av de uppsatta målen för Afghanistaninsatsen uppnåddes ser Moderaterna att Sveriges närvaro i Afghanistan har bidragit till att göra skillnad. Moderaterna anser att målen för insatsen var av för övergripande karaktär vilket gör dem svåra att mäta, och ser ett behov av att förbättra koordineringen mellan civila och militära insatser. Moderaterna anser att Sverige ska ha fortsatt militär närvaro i Afghanistan med fokus på att utbilda den afghanska militären.

 

”Det har skett vissa framsteg avseende till exempel kvinnors rättigheter, utvecklandet av demokratiska institutioner och social utveckling.”

Anna Ståhlgren Nislander om Sveriges insats i Afghanistan

 

”De internationella insatser vi gör måste också vägas mot de behov som finns nationellt, särskilt nu när det svenska försvaret måste stärkas.”

Anna Ståhlgren Nislander om internationella militära insatser