Centerpartiet

Centerpartiet menar att Sverige ska delta i internationella insatser och att den svenska militären har mycket att bidra med både till insatser ledda av Nato, EU och av FN.

 

Dock poängterar Daniel Bäckström, försvarspolitisk talesperson för Centerpartiet, i vår intervju att eftertänksamhet såväl som FN-mandat är mycket viktigt för lyckade operationer och att varje fråga måste prövas från fall till fall. Han menar vidare att det nationella försvaret behöver betydligt mer resurser och då måste internationella insatser prioriteras ned.

 

”Så länge Sverige kan spela en roll för att föra landet i rätt riktning bör vi vara beredda att på ett eller annat sätt bidra. Sedan kan insatsen förändras över tid. Och i det långa perspektivet så är det självklart önskvärt att Sveriges närvaro ska kunna avvecklas, att stödet inte längre behövs.”

Stina Wernersson om Sveriges närvaro i Afghanistan

Faktakollen:

Intervju Daniel Bäckström 18/4- 2018

Mejl Stina Wernersson 15/6- 2018