Liberalerna

För Liberalerna är sambandet mellan global och nationell säkerhet uppenbart och därför anser de att Sverige har ett ansvar att bidra till internationella militära insatser. De anser också att det gör världen säkrare.

 

Trots att Liberalerna ser ett stort behov av att öka fokus på totalförsvaret i Sverige hoppas att Sverige ska kunna fortsätta delta i militära insatser utomlands. Insatserna kan ske under ledning av Nato, FN eller EU.

 

Allan Widman, Liberalernas försvarspolitiske talesperson, ser inte den svenska insatsen i Afghanistan som misslyckad trots regeringens rapport som visade på bristande måluppfyllelse. Han menar snarare att det var målen för det svenska bidraget som var barnsliga, naiva och allt för ambitiösa. Allan Widman menar också att de stora framsteg som faktiskt dokumenterats i Afghanistan, när det kommer till tillgång till sjukvård och andel flickor i skolan, är ett resultat av den militära internationella närvaron. Trots detta är Allan Widman skeptisk till svensk närvaro i Afghanistan framöver eftersom han anser att Sverige inte satsar tillräckliga resurser. Liberalerna är av åsikten att de insatser som görs ska göras ordentligt eller inte alls.

 

De internationella insatserna i Bosnien och Kosovo ser Allan Widman som framgångsrika mycket tack vare att de politiska förutsättningarna fanns på plats vid båda dessa interventioner. Allan Widman beskriver militära insatser som konstgjord andning i väntan på politiska lösningar.

 

Beslut om insatser, pågående såväl som nya, måste fattas löpande utifrån förutsättningarna och behoven i varje enskilt fall.

Faktakollen:

Intervju Allan Widman 11/4- 2018