Socialdemokraterna

Socialdemokraterna vill minska omfattningen av Sveriges internationella militära insatser till förmån för satsningar på territorialförsvaret och totalförsvaret.

 

Socialdemokraterna anser att det viktigaste för huruvida Sverige ska bidra i internationella insatser är behovet i varje situation, inte under vilken flagg insatsen görs eller på vems initiativ. Alexandra Völker, socialdemokrat i försvarsutskottet, beskriver Nato-ledda insatser som effektiva med tydligare beslutsstrukturer än FN:s.

 

Sveriges insats i Mali lyfts som ett positivt exempel, men på frågan om vad som har uppnåtts svarar Alexandra Völker att det är svårt att säga för att det är så komplicerat. Hon menar ändå att Sveriges närvaro i Mali har bidragit till att Timbuktu inte tagits över av terrorister och hon är övertygad om att situationen i Mali skulle vara ännu sämre om FN inte hade en insats i landet.

 

Socialdemokraterna ser att Sverige har ett ansvar att bidra militärt för att skydda civilbefolkningen i andra länder enligt ”Skyldighet att skydda”. Alexandra Völker motiverar också internationella insatser med att det är bra träning och motivation för svenska soldater. Socialdemokraterna tycker att det är bra att militären även gör visst humanitärt arbete, som att bygga brunnar, eftersom olika situationer kräver olika insatser.

 

Alexandra Völker påpekar dock att den typen av insatser alltid måste göras med ett genderperspektiv och utifrån rådande kontext.

Faktakollen:

Intervju Alexandra Völker 16/4- 2018