Vänsterpartiet

Vänsterpartiet ser ett behov av internationella insatser för att skydda civilbefolkningen enligt principen ”Skyldighet att Skydda” men vill då att de alltid ska samordnas av FN.

 

Partiet menar att Sveriges bidrag till FN-ledda militära insatser stärker FN:s mandat. För Vänsterpartiet är det viktigt att Sverige inte deltar i Nato-ledda insatser då de ser att det kan leda till att FN försvagas av att andra aktörer, som Nato, agerar världspolis. Lotta Johnsson Fornarve, försvarspolitisk talesperson för Vänsterpartiet, lyfter insatserna i Mali och Irak som positiva medan hon anser att insatsen i Afghanistan inte varit lyckad. Beslut om Sveriges militära deltagande måste fattas från fall till fall.

 

Vänsterpartiet vill att  Sverige drar sig ur Afghanistaninsatsen– dels för att operationen leds av Nato och dels för att Vänsterpartiet anser att det finns ett större behov av civila insatser i Afghanistan.

 

Vänsterpartiet vill också se en tydlig uppdelning mellan civila och militära insatser.

Faktakollen:

Intervju Lotta Johnsson Fornarve  19/4- 2018