Liberalerna

Liberalerna tycker att det är bra att Sverige exporterar vapen, men inte till diktaturer.

 

Liberalerna vill ha mer transparens i rapporteringen från Inspektionen för Strategiska Produkter (ISP) kring mottagarland och typ av krigsmateriel. Liberalerna kommer att arbeta för att de nya riktlinjerna implementeras på ett strikt sätt och att exporten till diktaturer stoppas.

 

Allan Widman tror att lagen som den ser ut kommer att leda till ett stopp men anser att minskad sekretess är avgörande för att på lång sikt och konsekvent lyckas minska exporten till problematiska länder. Han hade önskat att de nya riktlinjerna varit tydligare på den punkten. Liberalerna menar däremot att Sverige inte bör avstå att exportera vapen till utvecklingsländer trots stora problem med fattigdom och bristande välfärd för folket. Varje land har rätt till ett militärt försvar och Sverige bör inte lägga sig i detta.