Sverigedemokraterna

Sverigedemokraterna vill ha en svensk vapenexport och tycker att det är bra med en ansvarsfull exportkontroll. Partiet anser att ändringarna i regelverket är omotiverade och påpekar att om inte Sverige säljer krigsmateriel så finns det ändå andra länder som gör det.

 

Sverigedemokraterna anser att utredningen och skärpningen av regelverket var omotiverat. Partiet befarar att det nya regelverket med ett demokratikriterium kan komma att skada industrin. Sverigedemokraterna anser inte att ISP:s prövningar behöver bli mer transparenta.