Vänsterpartiet

Vänsterpartiet vill att vapenexporten avvecklas helt och vill inledningsvis riva upp det nya regelverket och ersätta det med striktare skrivningar som gör det omöjligt att exportera vapen till länder i krig och konflikt, till länder som kränker mänskliga rättigheter och till diktaturer.

 

Vänsterpartiets försvarspolitiska talesperson, Lotta Johnsson Fornarve, tror inte att demokratikriteriet i det nya regelverket är tillräckligt skarpt formulerat för att få effekt i praktiken. Utöver striktare formuleringar gällande demokratisk status och mänskliga rättigheter ville partiet ha med en analys av hur beviljande av export bidrar till utveckling i mottagarlandet samt ett genusanalys.

 

Partiet ville även öka transparensen i tillståndsprövningen av  Inspektionen för Strategiska Produkter (ISP) och att det nya regelverket ska utvärderas inom tre år.

Faktakollen:

Vänsterpartiets valplattform 2018

Motion 2017/18:3920 Vänsterpartiet

Intervju Lotta Johnsson Fornarve 19/4- 2018