Centerpartiet

I grunden är Centerpartiet kritiska till kärnvapen men menar att Rysslands och Nordkoreas upprustning gör att det är praktiskt omöjligt att skriva under FN:s kärnvapenkonvention då förbudet bara skulle slå mot de västliga staterna- våra vänner.

 

Centerpartiet menar att Sveriges möjlighet att samarbeta med länder som Storbritannien, USA och Frankrike kommer försvåras om Sverige skriver under avtalet. Daniel Bäcklund, Centerpartiets försvarspolitiske talesperson, menar att försvarsberedningen fick tydliga signaler från USA som tyder på detta när de var där på besök i pentagon. USA vill utveckla det bilaterala samarbetet med Sverige men om Sverige skriver under avtalet kommer de möjligheterna tydligt begränsas.

 

I en debattartikel i Svenska Dagbladet kallar Centerpartiet förbudet för plakatpolitik och menar att förbudet hotar att urholka det redan existerande ickespridningsavtalet NPT  och i värsta fall ökar riskerna för kärnvapenupprustning

Faktakollen:

C: Sverige bör inte skriva under avtal om kärnvapen (SvD)

Intervju Daniel Bäckström 18/4- 2018