Kristdemokraterna

Inför valet 2014 var Kristdemokraterna positiva till ett kärnvapenförbud, men nu har de bytt uppfattning i frågan och är kritiska till att Sverige ska skriva under avtalet.

 

Partiet menar att Sverige ska verka för nedrustning inom ramen för icke-spridningsavtalet NPT och provstoppsavtalet och anser att FN:s konventionen mot kärnvapen riskerar att skada Sveriges relationer till Nato och till USA. Partiet menar även i en debattartikel i SvD att avtal “inte biter på skurkstater”. De kritiserar även regeringen för solospelande i utrikespolitiken.  Partiet menar att utrikespolitiken behöver präglas av enighet över partigränserna.

“Konventionen är ett slag i luften. Jämför med förbudet mot kemiska vapen, som knappast hindrade Assad från att attackera sin egen befolkning. Det enda land som drabbats av kärnvapenbombningar, Japan, deltog inte ens i förhandlingarna och bojkottade omröstningen. Inga länder som har kärnvapen har skrivit under avtalet, som bedöms underminera existerande internationell, säkerhetspolitisk infrastruktur som bidrar till upprätthållandet av internationell fred och säkerhet, bland annat icke-spridningsavtalet.  Kärnvapenförbudet är en tandlös papperstiger.

Mikael Oscarsson om FN:s konvention mot kärnvapen