Liberalerna

Liberalerna vill inte skriva under FNs kärnvapenkonvention, då de anser att det är praktiskt ogenomförbart och skulle försvåra vårt samarbete med Nato och USA.

 

Så länge Ryssland, Kina och Nordkorea har kärnvapen vill partiet att även västländer ska besitta samma vapen. Nedrustning måste ske ömsesidigt och i nuläget anser Liberalerna att ett FN:s konvention mot kärnvapen inte kommer kunna bidra till en sådan ömsesidig symmetrisk nedrustning. De menar att kärnvapenförbudet skulle slå ensidigt mot våra allierade.

 

Liberalerna vill att nedrustningen ska ske via icke-spridningsavtalet NPT.

Faktakollen:

Intervju Allan Widman 11/4- 2018