Vänsterpartiet

Vänsterpartiet är kritiska till att Sverige inte skrev under och ratificerat FNs konvention om kärnvapenförbud omedelbart och vill att Sverige ska skriva på snarast.

 

Vänsterpartiet vill även förbjuda kärnvapen på svensk mark.

 

Vänsterpartiet vill att Sverige ska ta tydligt avstånd till kärnvapen och genom internationella lagar och normer skapa en kärnvapenfri värld. Vänsterpartiet anser att det starka folkliga stöd som finns internationellt för ett kärnvapenförbud måste hörsammas.

Faktakollen:

Vänsterpartiets valplattform 2018

Intervju Lotta Johnsson Fornarve 19/4 2018