Moderaterna

Moderaterna anser att Sverige bör verka för att det arbetas fram nya internationella regler för hur till exempel autonoma system och cybervapen kan användas.

 

Moderaterna menar att Sveriges plats i FN:s säkerhetsråd erbjuder en bra plattform för att ta initiativ till sådana diskussioner.

 

Moderaterna anser att det alltid bör vara en människa som fattar de avgörande besluten i krigföring, särskilt om beslutet riskerar att få allvarliga följder.

Faktakollen:

Mejl Hans Wallmark 17/5 2018