Socialdemokraterna

Socialdemokraterna anser att det inte behövs något specifikt förbud mot autonoma vapensystem och menar att det är folkrättens ramar och regler som ska gälla. De menar att teknikutveckling inom det militära området är bra och hänvisar till tidigare exempel där system utvecklade i militära syften får nyttiga användningsområden i det civila.

 

”För oss socialdemokrater är det dock viktigt att man alltid håller sig inom folkrättens ramar och regler.”

Mattias Ottosson om LAWS

Faktakollen:

Mejl Mattias Ottosson 24/4- 2018