VAD ÄR DCA-AVTALET?

Defense Cooperation Agreement (DCA) är ett bilateralt militärt samarbetsavtal mellan Sverige och USA. Avtalet ger USA obehindrad tillgång till 17 svenska militärbaser, varav delar reserveras exklusivt för USA. Avtalet ger även USA tillgång till svenska flygplatser och hamnar samt rätt att lagra amerikanska material i Sverige. DCA-avtalet reglerar också rättslig status för amerikanska styrkor vilket innebär att de amerikanska stationerade soldater som befinner sig i Sverige får immunitet mot svenska lagar och lyder under USA:s lagar. Om de begår brott så sköts det av amerikanska rättsväsendet. 

 

I avtalet står det att alla aktiviteter som utförs inom DCA-avtalet ska göras med full respekt för svensk suveränitet, svenska lagar och internationella förpliktelser. Problemet är att avtalet inte ger Sverige mandat att verifiera amerikanernas aktiviteter eller införsel av material, istället ska allt ske enbart på förtroende. Trots att de amerikanska styrkorna ska deklarera vad för material de tar in på sina egna områden tydliggör inte avtalet om Sverige har möjlighet att neka amerikanskt tillträde eller aktiviteter, om dessa skulle strida mot svensk lag eller intressen Amerikanerna behöver dock inte deklarera vad de har på sina fartyg och flygplan när de anlägger vid svenska hamnar och flygplatser utanför de 17 försvarsanläggningarna och områdena.