VAD ÄR SKILLNADEN MELLAN DCA-AVTALET OCH NATOMEDLEMSKAPET?

DCA-avtalet (Defense Cooperation Agreement) är ett bilateralt samarbete mellan Sverige och USA, men bygger på Natomedlemskapet fast kan även omfatta aktiviteter utanför Natosamarbetet. 

 

Flera andra Natoländer har ett DCA-avtal, till exempel Danmark, Norge, Island, Finland, Estland, Lettland och Litauen. Men inte alla Natomedlemmar och det är upp till varje lands regering att besluta om man vill ingå detta avtal med USA. Natomedlemskapet ger redan möjlighet för amerikansk närvaro i Sverige och amerikanskt stöd till Sverige.

 

Natomedlemskapet styr status för Natomedlemmars styrkor när de besöker Sverige. Till skillnad från Natomedlemskapet sätter DCA-avtalet  upp en kontinuerlig närvaro för den amerikanska försvarsmakten och ger dem utökade befogenheter som Natostyrkor inte skulle ha. 

 

DCA-avtalet är dessutom inte ett ömsesidigt avtal, det ger endast amerikanska styrkor dessa rättigheter. Svenska styrkor får inte likvärdiga befogenheter i USA- utan då gäller de regler som generellt gäller inom Natomedlemskapet.