VILKA RISKER SER SVENSKA FREDS MED ATT INGÅ DCA-AVTALET?

Defense Cooperation Agreement (DCA-avtalet) bidrar till regional osäkerhet genom att öka spänningar och polarisering. Avskräckning kan leda till upprustningsspiraler och det finns stor risk att den avskräckning som sägs ge säkerhet därmed istället leder till ökad misstro, spänningar och större risk för att väpnad konflikt faktiskt bryter ut. (se fråga 5)

 

Avtalet innehåller inga förbehåll mot kärnvapen. Avtalet öppnar därmed upp för att kärnvapen kan komma att placeras i Sverige eller att Rysslands tror att kärnvapen är placerade i Sverige och vi därmed blir en måltavla för ryska kärnvapen. (Se fråga 6)

 

Avtalet riskerar att urholka rättssäkerhet genom att ge immunitet till amerikanska styrkor (se fråga 8)

 

Avtalet försvagar svensk suveränitet då amerikanska styrkor ges långtgående befogenheter och Sverige frånsäger sig rätten till kontroll och insyn. (Se fråga 9)

Därtill finns ingen genomgående analys av vad avtalet och dessa aktiviteter kan ha för inverkan på lokalsamhället, samt jämställdhets-, miljö- eller klimatet. (se fråga 11)