Hur ökar vi säkerheten i Östersjöregionen?

Säkerhet i Östersjöregionen

Ryssland gick in med militära styrkor i Georgien 2008 och i Ukraina 2014 och det har mötts av starka reaktioner från omvärlden. USA och Nato har förstärkt sin militära närvaro i Östersjöområdet. Samtidigt har Ryssland moderniserat och stärkt sina styrkor. Sverige har hanterat det förändrade läget genom att underteckna ett avtal om värdlandsstöd med Nato och 2017 genomfördes den största militära övningen i Sverige på över 20 år, Aurora 17. Övningen sammanföll med den stora ryska militärövningen Zapad som utfördes samtidigt på andra sidan Östersjön.

 

Rysslands aggressioner såväl som USA:s och Natos ökade närvaro innebär ökade spänningar i vårt närområde. Sverige kan välja att verka för transparens och kommunikation för att skapa förutsättningar för samtal och diplomati och minska risken för konflikt. Försvarsberedningen har besökt alla länder i närområdet, utom Ryssland. Det anses inte vara praktiskt möjligt i och med den spända situationen som just nu råder. Det är oroande.

 

Svenska Freds menar att avspänning i Östersjöregion bara kan uppnås genom stora satsningar på diplomati, samarbete, mellanfolklig kontakt och nedrustning i kombination med fortsatt alliansfrihet. Rysslands aggressioner bör tas på allvar men kan inte bemötas med upprustning och ökat främlingskap.

 

Sverigedemokraterna och Feministiskt initiativ är de två partier som sticker ut och vill tillföra betydande summor till Internationell samverkan. Sverigedemokraterna vill flytta utgifterna för internationella militära insatser från försvarsanslaget till budgeten för internationell samverkan. Det innebär alltså inte en satsning utan en omfördelning. Feministiskt initiativ vill öka satsningarna på nedrustning och medling med fokus på kvinnors deltagande.

Reflektion
Långsiktig hållbar fred

Hur hade det sett ut om utgifterna för militären istället hade gått till satsningar på diplomati, samarbete, mellanfolklig kontakt och nedrustning? Freden är inte självklar, det är något som kräver engagemang och hårt arbete. Det är vi som ständigt måste välja avspänning före upprustning. Det bästa sättet att stoppa ett krig är att se till att det aldrig bryter ut.

Valgranskningen

Vad säger partierna?

Socialdemokraterna

Vänsterpartiet

Miljöpartiet

Sverigedemokraterna

Liberalerna

Centerpartiet

Kristdemokraterna

Moderaterna

Feministiskt initiativ

Budgeten

Vad ingår i Internationell samverkan?

Budgeten för Internationell samverkan är nummer 5 av statsbudgetens 27 utgiftsområden.

1:1 Avgifter till internationella organisationer
1:2 Freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet
1:3 Nordiskt samarbete
1:4 Ekonomiskt bistånd till enskilda utomlands samt diverse kostnader för rättsväsendet
1:5 Inspektionen för strategiska produkter
1:6 Forskning, utredningar rörande säkerhetspolitik, nedrustning och icke- spridning
1:7 Bidrag till Stockholms internationella fredsforskningsinstitut (SIPRI)
1:8 Bidrag till Utrikespolitiska institutet (UI)
1:9 Svenska institutet
1:10 Information om Sverige i utlandet
1:11 Samarbete inom Östersjöregionen