Ska unga tvingas till värnplikt?

Hur är det med frivilligheten?

Värnplikten som varit vilande sedan 2010 har återuppväckts. En av anledningarna till att plikten återaktiverats är personalbristen inom försvaret. Försvarsmakten har inte lyckats rekrytera tillräckligt många på enbart frivilliga grunder. En utredning tillsattes som rekommenderade en värnplikt med inslag av frivillighet. Utredningen betonade att ”frivillighet och motivation” ska väga tungt vid rekryteringen. Målet är att 4000 unga ska utbildas varje år 2018-2019, öka till 5000 per år 2020- 2022 och sedan 8000 unga årligen 2022-2025.

 

Trots att flera partier motiverar sin positiva inställning till värnplikten med att den till största del ska bygga på frivillighet så visar siffror som Dagens Nyheter tagit fram att ungdomar som pliktats in väljs ut framför de som ansökt frivilligt. Majoriteten av de 4000 ungdomar som kommer genomföra militär grundutbildning i år är värnpliktiga.

 

Samtliga partier står bakom återinförandet av värnplikten utom Feministiskt initiativ som istället vill se en frivillig könsneutral utbildning i krishantering som skall anordnas av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

 

 

Reflektion
Varför ska unga tvingas till militären?

Det finns i nuläget många säkerhetsfrämjande områden i samhället med resursbrist, exempelvis skola och sjukvård. Ändå är det inte aktuellt med exempelvis sjukvårdstjänstgöringsplikt eller undervisningsplikt. Svenska Freds anser att det är orimligt att Försvarsmakten ska ha en särställning för pliktrekrytering.  

Valgranskningen

Vad säger partierna?

Socialdemokraterna

JA

är positiva till värnplikten

Vänsterpartiet

JA

är positiva till värnplikten

Miljöpartiet

JA

är positiva till värnplikten

Sverigedemokraterna

JA

är positiva till värnplikten

Liberalerna

JA

är positiva till värnplikten

Centerpartiet

JA

är positiva till värnplikten

Kristdemokraterna

JA

är positiva till värnplikten

Moderaterna

JA

är positiva till värnplikten

Feministiskt initiativ

NEJ

är negativa till värnplikten

Fakta

Vad innebär värnplikten?

Lagen om allmän värnplikt innebär att du som är svensk medborgare det år du fyller 18 är skyldig att:

  • Lämna uppgifter till mönstringsunderlaget
  • Genomgå mönstring om du blir kallad
  • Göra militär grundutbildning med värnplikt om du blir inkallad

Efter att du har gjort militär grundutbildning med värnplikt kan du enligt lag tvingas att delta i militärövningar och krigsplaceras.

Alla svenska medborgare mellan 16 och 70 år är också totalförsvarspliktiga. Det betyder att de, om staten anser att det behövs, är skyldiga att delta i verksamhet som krävs för att förbereda Sverige för krig.

Läs mer om värnplikten här.