Ska Sverige skriva på FN:s konvention mot kärnvapen?

En ödesfråga

Den nedrustning som de största kärnvapenstaterna, USA och Ryssland, kommit överens om i provstoppsavtal och ickespridningsavtalet (NPT) går mycket långsamt. Länderna satsar istället på modernisering av vapnen och mindre kärnvapenstater har börjat placera ut kärnvapen. Så länge stormakter och försvarsallianser bygger sin säkerhetspolitik på kärnvapenavskräckning hotas mänskligheten av en total förödelse.

 

Global nedrustning av kärnvapen är en ödesfråga som måste prioriteras. Sverige bör skriva under och ratificera FN-konventionen för att slå fast att massförstörelsevapen är oacceptabla och ta en ledande roll i arbetet för global nedrustning. Tidigare internationella förbud mot andra vapentyper har visat sig ha en stark normförändrande och stigmatiserande effekt, exempelvis förbudet mot personminor och klustervapen där tillverkning och användning har minskat avsevärt. Detta trots att stater som USA, Ryssland och Kina valt att stå utanför.

 

De partier som vill gå med i Nato anser att en underskrift kommer försvåra processen för ett medlemskap i Nato och att det kommer skada vårt försvars- och säkerhetspolitiska samarbete med USA och andra Nato-länder. De partier som är för underskrift menar att Sverige måste kunna bedriva en självständig utrikespolitik och bör vara en tydlig röst för nedrustning. Kärnvapen är inte inskrivet i Natos stadgar, utan endast i alliansens policydokument och strategier. Detta innebär att alla stater har möjlighet att skriva under förbudet mot kärnvapen oavsett relation till Nato.

 

 

Reflektion
För global säkerhet

Enligt en opinionsundersökning från oktober 2017 ville 9 av 10 svenskar att Sverige skulle underteckna kärnvapenförbudet. Svenska Freds anser att det är av största vikt att kärnvapens humanitära konsekvenser står i centrum och inte ett kärnvapenförbuds konsekvenser för Sveriges försvarssamarbeten.

Valgranskningen

Vad säger partierna?

Socialdemokraterna

NJA

Avvaktar utredning

Vänsterpartiet

JA

Vill skriva under

Miljöpartiet

JA

Vill skriva under

Sverigedemokraterna

NEJ

Vill inte skriva under

Liberalerna

Nej

Vill inte skriva under

Centerpartiet

Nej

Vill inte skriva under

Kristdemokraterna

NEJ

Vill inte skriva under

Moderaterna

NEJ

Vill inte skriva under

Feministiskt initiativ

JA

Vill skriva under

Fakta

Vad är FN:s konvention mot kärnvapen?

Den 7 juli 2017 röstade FN:s generalförsamling för antagandet av konventionen om ett internationellt förbud mot kärnvapen. 122 stater röstade för konventionen, däribland Sverige. Regeringen har nu tillsatt en utredning som blir klar efter valet. Kärnvapen har använts i krig två gånger, i slutet av andra världskriget. Den 6 och 9 augusti 1945 fällde USA atombomber över de japanska städerna Hiroshima och Nagasaki.

Läs mer här