Ska Sverige verka för att förbjuda autonoma vapen?

Vad händer när maskinerna får makt?

Svenska Freds har länge engagerat sig för att stoppa utvecklingen av LAWS (Leathal Authonomous Weapon Systems) eller så kallade killer robots, tillsammans med civilsamhällesorganisationer från 80 länder under namnet ”Campaign to Stop Killer Robots”.

 

Svenska Freds ser utvecklingen som oroande då beslut om liv och död kommer att  lämnas över till en maskin. Tröskeln för att starta och bedriva krig sänks eftersom stater som har autonoma vapen exempelvis inte riskerar sina egna soldaters liv. Hotet mot civila ökar då robotar inte på samma sätt som människor kan läsa av vad som är ett hotfullt beteende eller inte. Ansvarsfrågan blir central och saknar svar: Är det det produktutvecklande vapenföretaget, den ägande staten, det tjänstgörande befälet eller själva maskinen som är ansvarig för felaktiga beslut som resulterar i krigsbrott eller kränkningar av mänskliga rättigheter? Det är inte bara fredsrörelsen som är oroad. Några politiker har lyft frågan och organisationen Future of Life har samlat flera hundra forskare från hela världen som larmar om konsekvenserna av en oreglerad utveckling av AI.

 

Svenska Freds hade velat se frågan högt upp på den politiska dagordningen men det saknas en klar hållning från regeringen och flera av de övriga partierna.Det finns ingen på Utrikesdepartementets avdelning för nedrustning som arbetar med utvecklingen av AI. Flera partier uttrycker oro över utvecklingen, men det går långsamt.  

Reflektion
Vem tar ansvar?

Då ingen människa behöver vara inblandad i beslutsfattandet blir också frågan om ansvar central. Är det produktutvecklande vapenföretaget, den ägande staten, det tjänstgörande befälet eller själva maskinen som är ansvarig för felaktiga beslut som resulterar i krigsbrott eller kränkningar av mänskliga rättigheter? En avgörande fråga som ingen har svar på i dagsläget.

Valgranskningen

Vad säger partierna?

Socialdemokraterna

NEJ

hänvisar till folkrätten

Vänsterpartiet

JA

vill se reglering

Miljöpartiet

JA

vill se reglering

Sverigedemokraterna

NJA

inte tagit ställning

Liberalerna

JA

vill se reglering

Centerpartiet

NEJ

hänvisar till folkrätten

Kristdemokraterna

NEJ

hänvisar till folkrätten

Moderaterna

JA

regelverk för användning

Feministiskt initiativ

JA

är emot alla vapen

Fakta

Vad är autonoma vapensystem?

Just nu pågår intensiv forskning inom området för artificiell intelligens. Utvecklingen drivs inte minst av vapenindustrin i dess strävan att ta fram LAWS (Leathal Authonomous Weapon Systems) eller så kallade killer robots. Det är i princip maskiner som kan agera utan mänsklig inblandning.

Defensiva autonoma vapensystem finns redan i dag men utvecklingen av offensiva system pågår i USA, Storbritannien, Ryssland, Israel, Sydkorea och Kina.  28* stater står bakom ett förslag om ett internationellt förbud mot autonoma dödliga vapen, Sverige är inte ett av de länderna. Förbudet skulle likna de förbud som redan finns gällande kemiska och biologiska vapen, minor och klustervapen och FN:s konvention mot kärnvapen.

*www.stopkillerrobots.org – November 2018