ENAAT

ENAAT – European Network Against Arms Trade

ENAAT är ett informellt nätverk av grupper och individer som ser vapenhandeln som ett hot mot fred, säkerhet och utveckling och vapenindustrin som en drivande kraft bakom en ökande vapenhandel i världen. Svenska Freds är en aktiv del av ENAAT sedan starten.

Genom research, lobbying och kampanjer arbetar ENAAT:s partners för att begränsa eller stoppa den internationella vapenhandeln, tillsammans eller enskilt i de länder där de är baserade. Vid årliga möten delas kunskap, strategier och analyser. De olika organisationernas fokus kan skifta, från att kampanja mot bankers, regeringars och pensionsfonders investeringar i vapenföretag till att lobba för striktare lagstiftning eller uppmärksamma enskilda vapenföretags affärer. ENAAT:s programansvariga i Bryssel följer utvecklingen på EU-nivå, bland annat besluten om att flytta forskningsmedel till vapenindustriforskning.

Nätverket bildades 1984 på en internationell konferens om vapenproduktion och vapenexport i Nederländerna. Bland de kampanjer som nätverket drivit ihop finns Stop Arming Indonesia och en kampanj mot användningen av exportkrediter för militära varor. För närvarande drivs kampanjen NoEUmoney4arms. www.facebook.com/noEUmoney4arms/

ENAAT:s hemsida: http://enaat.org/