ENAAT - European Network Against Arms Trade

ENAAT är ett informellt nätverk av grupper och individer som ser vapenhandeln som ett hot mot fred, säkerhet och utveckling och vapenindustrin som en drivande kraft bakom en ökande vapenhandel i världen. Svenska Freds är en aktiv del av ENAAT sedan starten. Senast i mars var vi en del i en digital kampanj för att uppmärksamma kriget i Jemen och vapenexporten till den saudiledda koalitionen.

ONLINEAKTION

Den 25 mars 2020 var det fem år sedan kriget i Jemen bröt ut. ENAAT, och Svenska Freds, uppmärksammade detta genom en onlineaktion. Mängder av individer postade bilder i sociala medier med uppmaningen “Stop arming the Saudi led coalition” och budskapet #WarInYemen #MadeInEurope.

SÅ JOBBAR NÄTVERKET

Genom research, lobbying och kampanjer arbetar ENAAT:s partners för att begränsa eller stoppa den internationella vapenhandeln, tillsammans eller enskilt i de länder där de är baserade. Vid årliga möten delas kunskap, strategier och analyser. De olika organisationernas fokus kan skifta, från att kampanja mot bankers, regeringars och pensionsfonders investeringar i vapenföretag till att lobba för striktare lagstiftning eller uppmärksamma enskilda vapenföretags affärer. ENAAT:s programansvariga i Bryssel följer utvecklingen på EU-nivå, bland annat besluten om att flytta forskningsmedel till vapenindustriforskning.

Nätverket bildades 1984 på en internationell konferens om vapenproduktion och vapenexport i Nederländerna. Bland de kampanjer som nätverket drivit ihop finns Stop Arming Indonesia och en kampanj mot användningen av exportkrediter för militära varor. För närvarande drivs kampanjen NoEUmoney4arms. www.facebook.com/noEUmoney4arms/

ENAAT:s hemsida: http://enaat.org/

Uppdaterad 2020-05-11