Egypten

  • Freedom house logo
  • Global peace index logo Rank: 2,27

Sverige exporterade ingen krigsmateriel till Egypten åren 2017-2023. Mellan år 2006 och 2016 exporterade vapenföretag i Sverige krigsmateriel till Egypten till ett värde av 45 miljoner kronor. 2006 öppnades landet upp för vapenexport efter att ingen export skett sedan 1950-talet.

Egyptens president Abdel Fattah al-Sisi, som tog makten i en kupp 2013, styr landet på ett alltmer auktoritärt sätt. Sedan president Sisi tog över makten har alltfler dömts till dödsstraff. Medborgerliga friheter såsom pressfrihet och mötesfrihet är hårt begränsade och uttryck för oliktänkande kan leda till åtal och fängelse. Landets säkerhetsstyrkor kränker mänskliga rättigheter genom utomrättsligt dödande av befolkningen och utsatta grupper såsom kvinnor och HBTQ-personer är grovt diskriminerade. 

Egypten har även tidigare haft auktoritära presidenter som inte respekterat demokratiska processer, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Under den arabiska våren 2011 protesterade och utövade den egyptiska befolkningen civil olydnad som utmynnade i president Hosni Mubaraks avgång. Sverige exporterade krigsmateriel till Egypten i slutet av 2000-talet och början av 2010-talet.

Referenser:
Freedom House om Egypten.
Svenska Freds statistik baserad på regeringens skrivelser om svensk krigsmaterielexport.
Westander, H. (1991). Slutrapport: Egypten. Svenska freds- och skiljedomsföreningen.

Sidan uppdaterades senast maj 2024.

Nästa land:

Välkommen till vapenkartan!

Vapenkartan är en kunskapsbas där du kan se ett urval av de länder dit svensk krigsmateriel exporterats, exporteras eller marknadsförs.

Klicka på ett land för att läsa om landets relation till svensk vapenexport, hur mycket svensk krigsmateriel som har köpts, om landet är i väpnad konflikt, vad landet har för demokratisk status och respekt för mänskliga rättigheter.

Bli medlem & Månadsgivare
Var med och bygg hållbar fred
50 kr 100 kr 200 kr