Egypten

  • Freedom house logo
  • Global peace index logo Rank: 2,34

Sverige exporterade ingen krigsmateriel till Egypten åren 2017-2022. Mellan år 2000 och 2016 exporterade vapenföretag i Sverige krigsmateriel till Egypten till ett värde av 45 miljoner kronor. Mellan 50-talet och 2006 skedde ingen export till landet men 2006 öppnade Sverige upp för vapenexport till Egypten igen.

Egyptens president Abdel Fattah al-Sisi som tog makten i en kupp 2013 styr landet på ett alltmer auktoritärt sätt. Sedan president Sisi tog över makten har alltfler dömts till dödsstraff. Medborgerliga friheter såsom pressfrihet och mötesfrihet är hårt begränsade och uttryck för oliktänkande kan leda till åtal och fängelse. Landets säkerhetsstyrkor kränker mänskliga rättigheter genom utomrättsligt dödande av befolkningen och utsatta grupper såsom kvinnor och HBTQ-personer är grovt diskriminerade. 

Egypten har även tidigare haft auktoritära presidenter som inte respekterar demokratiska processer, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Under den arabiska våren 2011 protesterade och utövade den egyptiska befolkningen civil olydnad som utmynnade i president Hosni Mubaraks avgång. Sverige exporterade krigsmateriel till Egypten i slutet av 00-talet och början av 10-talet.

Referenser:
Freedom House om Egypten.
Svenska Freds statistik baserad på regeringens skrivelser om svensk krigsmaterielexport.
Westander, H. (1991). Slutrapport: Egypten. Svenska freds- och skiljedomsföreningen.

Sidan uppdaterades senast maj 2023.

Nästa land:

Välkommen till vapenkartan!

Vapenkartan är en kunskapsbas där du kan se ett urval av de länder dit svensk krigsmateriel exporterats, exporteras eller marknadsförs.

Klicka på ett land för att läsa om landets relation till svensk vapenexport, hur mycket svensk krigsmateriel som har köpts, om landet är i väpnad konflikt, vad landet har för demokratisk status och respekt för mänskliga rättigheter.

Bli medlem & Månadsgivare
Var med och bygg hållbar fred
50 kr 100 kr 200 kr