Israel

  • Freedom house logo
  • Global peace index logo Rank: 2,71

Den svenska vapenexporten till Israel har bakåt i tiden varit liten; 2012 och 2013 exporterades bland annat pansarplåt för jämförelsevis små summor. 2022 skedde dock ett skifte då företag i Sverige tilläts exportera krigsmateriel till ett värde av 4,7 miljoner kronor. 2023 exporterades krigsmateriel för 17,6 miljoner till Israel, nästan är fyra gånger mer än året innan. 

Den svenska exportkontrollmyndigheten Inspektionen för strategiska produkter (ISP) menar att den inte har ändrat praxis vad gäller svensk krigsmaterielexport till Israel utan att exporten 2022 och 2023 är en del av ett kontrakt som slöts innan exportvaran klassades som krigsmateriel, och myndigheten har tillåtit leveranser att fortsätta. ISP vill inte säga vad exporten består av men den faller inom kategori 5: Eldlednings-, övervaknings- och varningsutrustning samt relaterade system, utrustning för försök och skottställning samt motmedelsutrustning som utformats särskilt för militär användning samt komponenter och tillbehör som utformats särskilt för dessa. ISP motiverar beviljandet av exporten med att svensk krigsmaterielindustri är beroende av viss import från israeliska företag och menar att ett exportstopp skulle sätta det berörda vapenföretaget i en jobbig sits. Det senaste tillståndet som beviljas, enligt ISP, var den 10 oktober 2023. ISP har valt att inte dra tillbaka redan utfärdade tillstånd, vilket leder till att export ändå kan fortsätta. ISP har även efter detta beviljat tillfälliga tillstånd, sannolikt för att möjliggöra samarbete mellan svensk och israelisk vapenindustri. 

I slutet av oktober 2023, samtidigt som kriget pågår i Gaza, tecknade Försvarets materielverk (FMV) ett miljardavtal med det israeliska vapenföretaget Elbit Systems Sweden AB. Elbit är Israels största vapenföretag och en av de främsta leverantörerna till den israeliska militären. Avtalet gäller köp av krigsmateriel från Elbits dotterbolag i Sverige, sträcker sig över tio år och är värt 1,7 miljarder. Avtalet handlar om förbandsintegration för det taktiska ledningsstödssystemet LSS Mark, de ska med andra ord digitalisera en mängd olika plattformar och system för den svenska armén. Enligt Elbit bidrar den här affären starkt till företagets etablering i Sverige. Det finns idag inga regler vad gäller inköp eller import av krigsmateriel till det svenska försvaret. Försvarsmakten har även köpt krigsmateriel från Israel mitt under det pågående kriget mot Gaza. Beställningen är värd 390 miljoner kronor och det svenska vapenföretaget Saab ska installera systemet på Jas Gripen för att ersätta äldre utrustning på det svenska stridsflygplanet. Systemet, som kommer från det israeliska statliga företaget Rafael, används våren 2024 i flygangrepp mot Palestina för att guida bomber mot civila. Systemet marknadsförs som ”testat under verkliga stridsförhållanden”. 

Dagens ETC har också avslöjat att svenska vapensikten från företaget Aimpoint används av den israeliska militären. Siktena är rödpunktsikten som tagits fram för civilt bruk, för användning inom jakt och sportskytte, men som idag också produceras och exporteras för att användas av militära styrkor. De klassas inte som krigsmateriel och det finns därmed ingen kontroll, eller redovisning, över vem som köper dem. Samma sorts sikten har tidigare köpts av bland annat ryska säkerhetstjänsten FSB, något som Expressen rapporterat om. 

Sedan Israel utropades som stat 1948 har en konflikt gällande territorium pågått mellan Israel och Palestina. Israel ockuperar västbanken, östra Jerusalem och Gazaremsan vilket begränsar palestiniernas grundläggande mänskliga rättigheter, som till exempel rörelsefrihet. I början av 2020-talet intensifierades striderna återigen och sammandrabbningar som ledde till dödliga utfall skedde regelbundet mellan den israeliska militären och palestinier. Under kirgets första sex månader har tusentals palestiners dödats och den internationella domstolen (ICJ) har varnat för att det finns en trolig risk för folkmord. Utöver ICJ har en FN:rapport visat att det finns rimliga skäl att anta att Israel begår folkmord i Gaza.  Amnesty rapporterar även att israeliska myndigheter utövar apartheid mot palestinier och kartlägger i en rapport från 2022 hur Israel upprätthåller ett system med förtryck och dominans av det palestinska folket.

Referenser:

Amnesty om ockuperade områden 2022.
Amnestys rapport om Israels apartheid mot palestinier. 
Artikel i BBC om det upptrappade våldet.
Artikel i Dagens Nyheter om Svenska vapensikten som används av israelisk militär.
Diakonia om Israel och Palestina
Human rights watch om Israel och Palestina.
Möte med Inspektionen för strategiska produkter, april 2024.
Pressmeddelande från FN om 2022.
Pressmeddelande från Elbit om avtalet med Försvarsmakten.
Svenska Freds statistik baserad på regeringens skrivelser om svensk krigsmaterielexport.
UI om konflikten mellan Israel och Palestina.

Sidan uppdaterades senast maj 2024.

Nästa land:

Välkommen till vapenkartan!

Vapenkartan är en kunskapsbas där du kan se ett urval av de länder dit svensk krigsmateriel exporterats, exporteras eller marknadsförs.

Klicka på ett land för att läsa om landets relation till svensk vapenexport, hur mycket svensk krigsmateriel som har köpts, om landet är i väpnad konflikt, vad landet har för demokratisk status och respekt för mänskliga rättigheter.

Bli medlem & Månadsgivare
Var med och bygg hållbar fred
50 kr 100 kr 200 kr