Israel

  • Freedom house logo
  • Global peace index logo Rank: 2,58

Den svenska vapenexporten till Israel har bakåt i tiden varit liten. 2012 och 2013 exporterades pansarplåt för jämförelsevis små summor. 2022 skedde ett skifte då företag i Sverige tilläts exportera krigsmateriel till ett värde av 4,7 miljoner kronor till Israel. 

Den svenska exportkontrollmyndigheten Inspektionen för strategiska produkter (ISP) menar att de inte har ändrat praxis vad gäller svensk krigsmaterielexport till Israel och att exporten 2022 är en del av ett kontrakt som slöts innan exportvaran klassades som krigsmateriel. De vill inte säga vad exporten består av men den faller inom kategori 5: Eldlednings-, övervaknings- och varningsutrustning samt relaterade system, utrustning för försök och skottställning samt motmedelsutrustning som utformats särskilt för militär användning samt komponenter och tillbehör som utformats särskilt för dessa. ISP säger att fortsatt export av denna produkt kommer att beviljas de närmaste åren men att inga nya kontrakt kommer att godkännas. ISP motiverar beviljandet av exporten med att svensk krigsmaterielindustri är beroende av viss import från israeliska företag och menar att ett exportstopp skulle sätta det berörda vapenföretaget i en jobbig sits. 

I slutet av oktober 2023, samtidigt som kriget i Gaza pågår, tecknade svenska Försvarsmakten ett stort miljardavtal med det israeliska vapenföretaget Elbit Systems Sweden AB. Elbit är Israels största vapenföretag och en av de främsta leverantörerna till den israeliska militären. Avtalet gäller import av krigsmateriel från Israel till Sverige. Det sträcker sig över tio år och är värt 1,7 miljarder. Avtalet handlar om förbandsintegration för det taktiska ledningsstödssystemet LSS Mark, de ska med andra ord digitalisera en mängd olika plattformar och system för den svenska armén. Enligt Elbit bidrar den här affären starkt till företagets etablering i Sverige. Det finns idag ingen reglering kring vilka länder Sverige köper in krigsmateriel från.

Sedan Israel utropades som självständig stat 1948 har det pågått väpnad konflikt mellan israeler och palestinier. Konflikten handlar i grunden om tillgången till territorium, men har över tid utvecklats till en rad andra tvistefrågor. Konflikten präglas också i hög grad av asymmetri. Sedan 1967 har de palestinska områdena Gaza, Västbanken och östra Jerusalem varit ockuperade av Israel. Det innebär att den palestinska befolkningen levt under militär ockupation i över 50 år. Ockupationen begränsar palestiniers rörelsefrihet och det rapporteras om regelbundna kränkningar av palestiniers mänskliga rättigheter. Flera människorättsorganisationer, såsom Amnesty och Human Rights Watch, rapporterar också om att den israeliska ockupationen utgör ett system av apartheid eftersom den innebär systematiskt förtryck och dominans av det palestinska folket. De senaste åren har våldet ökat, bland annat var 2022 det dödligaste året sedan 2005 för palestinier på Västbanken, och det dödligaste året för israeler sedan 2015.

Referenser:

Amnesty om ockuperade områden 2022.
Amnestys rapport om Israels apartheid mot palestinier. 
Artikel i BBC om det upptrappade våldet.
Human rights watch om Israel och Palestina.
Möte med Inspektionen för strategiska produkter, maj 2023.
Pressmeddelande från FN om 2022.
Pressmeddelande från Elbit om avtalet med Försvarsmakten.
Svenska Freds statistik baserad på regeringens skrivelser om svensk krigsmaterielexport.
UI om konflikten mellan Israel och Palestina.

Sidan uppdaterades senast november 2023.

Nästa land:

Välkommen till vapenkartan!

Vapenkartan är en kunskapsbas där du kan se ett urval av de länder dit svensk krigsmateriel exporterats, exporteras eller marknadsförs.

Klicka på ett land för att läsa om landets relation till svensk vapenexport, hur mycket svensk krigsmateriel som har köpts, om landet är i väpnad konflikt, vad landet har för demokratisk status och respekt för mänskliga rättigheter.

Bli medlem & Månadsgivare
Var med och bygg hållbar fred
50 kr 100 kr 200 kr