Japan

  • Freedom house logo
  • Global peace index logo Rank: 1,34

Företag i Sverige exporterade 2019-2023 krigsmateriel till Japan för 791 miljoner kronor. Bland annat har exporten till Japan genom åren bestått av sjökanonen 40MK4 från BAE Systems Bofors och granatgeväret Carl-Gustaf från Saab, vilket även licenstillverkas i Japan. 

Japan och Sverige har större materielsamarbeten tillsammans och därför anses det finnas ett särskilt försvarspolitiskt intresse att exportera krigsmateriel till Japan.  I mitten av 1970-talet fick svenska myndigheten Förenade fabriksverken (FFV) tillstånd att exportera granatgeväret Carl Gustaf till Japan. 1984 gav regeringen tillstånd även för försäljning av tillverkningsrätt av gevär och ammunition till företag i Japan. Detta ledde i mitten av 1980-talet till omfattande leveranser av vapenkomponenter från svenska FFV.

Referenser:
Svenska Freds statistik baserad på regeringens skrivelser om svensk krigsmaterielexport.
Westander, H. (1991). Slutrapport: Japan. Svenska freds- och skiljedomsföreningen.
Åkerström, L. (2023). Den svenska vapenexporten. Leopard förlag.

Sidan uppdaterades senast maj 2024.

Nästa land:

Välkommen till vapenkartan!

Vapenkartan är en kunskapsbas där du kan se ett urval av de länder dit svensk krigsmateriel exporterats, exporteras eller marknadsförs.

Klicka på ett land för att läsa om landets relation till svensk vapenexport, hur mycket svensk krigsmateriel som har köpts, om landet är i väpnad konflikt, vad landet har för demokratisk status och respekt för mänskliga rättigheter.

Bli medlem & Månadsgivare
Var med och bygg hållbar fred
50 kr 100 kr 200 kr