Ryssland

  • Freedom house logo
  • Global peace index logo Rank: 3.14

Fram till 2014 exporterade företag i Sverige viss krigsmateriel till Ryssland. Det rörde sig om jakt- och sportskyttevapen och/eller pansarplåt på kontrakt som skrevs innan pansarplåt klassades som krigsmateriel.  Tidigare har även terrängfordonet Bandvagn 206 från det svenska vapenföretaget BAE Systems Hägglunds exporterats via Norge till Ryssland.

Sedan 2014 då Ryssland annekterade Krimhalvön har EU en rad sanktioner mot Ryssland, däribland ett vapenembargo. Det är med andra ord inte tillåtet att exportera vapen eller annan krigsmateriel till Ryssland. 

2022 invaderade Ryssland i strid med folkrätten Ukraina. Sanktionerna mot Ryssland har blivit flera och det råder bland annat förbud även mot försäljning och export av produkter med dubbla användningsområden. En produkt med dubbelt användningsområde är en produkt kan användas civilt men också militärt, exempelvis telekommunikationsprodukter.

Rysslands politiska system är auktoritärt och landet styrs i princip enbart av president Vladimir Putin. Landets rättsväsende är korrupt och bristfälligt och medier gravt kontrollerade. Regimen manipulerar val och undertrycker oliktänkande.

Referenser:
Artikel i Dagens Industri om att Bandvagn 206 exporterats via Norge till Ryssland.
Artikel i Dagbladet om att Bandvagn 206 exporterats via Norge till Ryssland.
Freedom House om Ryssland.
Sanktioner mot Ryssland, Regeringskansliet.
Svenska Freds statistik baserad på regeringens skrivelser om svensk krigsmaterielexport.
Åkerström, L. (2023). Den svenska vapenexporten. Leopard förlag.

Sidan uppdaterades senast maj 2024.

Nästa land:

Välkommen till vapenkartan!

Vapenkartan är en kunskapsbas där du kan se ett urval av de länder dit svensk krigsmateriel exporterats, exporteras eller marknadsförs.

Klicka på ett land för att läsa om landets relation till svensk vapenexport, hur mycket svensk krigsmateriel som har köpts, om landet är i väpnad konflikt, vad landet har för demokratisk status och respekt för mänskliga rättigheter.

Bli medlem & Månadsgivare
Var med och bygg hållbar fred
50 kr 100 kr 200 kr