Sydkorea

  • Freedom house logo
  • Global peace index logo Rank: 1,76

Sydkorea är bland de större mottagarna av svensk vapenexport och har särskilt vissa år handlat för stora summor. 2019-2023 exporterade vapenföretag i Sverige krigsmateriel till Sydkorea för 1,2 miljarder kronor. Vapenexporten till Sydkorea har bland annat inkluderat missilrobotsystemet Taurus KEPD 350, stridsledningssystemet 9LV och radarsystemet Arthur.

Sydkorea har sedan slutet av andra världskriget varit i konflikt med grannlandet Nordkorea. Länderna delas av den 38:e breddgraden som bildar Koreas demilitariserade zon. Läget mellan länderna är spänt och provokationer från båda håll förekommer med jämna mellanrum.

Tidigare bedömdes krigsmaterielexporttillstånd även utifrån Sveriges förmåga att agera som neutral part vid FN-insatser. Utifrån detta nekades exempelvis export till Sydkorea på 1980-talet, på grund av konflikten mellan Nord- och Sydkorea. Neutralitetsförmågan slutade tas med vid bedömningar på 1990-talet och 1993 fick Sverige tillstånd att exportera stridsvagnssimulatorer till Sydkorea.

Referenser:
Lindahl, R. (2001). Fokus på vapenhandeln. Svenska freds- och skiljedomsföreningen. 
Svenska Freds statistik baserad på regeringens skrivelser om svensk krigsmaterielexport.
Åkerström, L. (2023). Den svenska vapenexporten. Leopard förlag.

Sidan uppdaterades senast maj 2024.

Nästa land:

Välkommen till vapenkartan!

Vapenkartan är en kunskapsbas där du kan se ett urval av de länder dit svensk krigsmateriel exporterats, exporteras eller marknadsförs.

Klicka på ett land för att läsa om landets relation till svensk vapenexport, hur mycket svensk krigsmateriel som har köpts, om landet är i väpnad konflikt, vad landet har för demokratisk status och respekt för mänskliga rättigheter.

Bli medlem & Månadsgivare
Var med och bygg hållbar fred
50 kr 100 kr 200 kr