Stockholm Fredsförening

OM OSS

Stockholms Fredsförening är en av Svenska Freds största lokalföreningar med över 2400 medlemmar. Stockholms Fredsförening har fördelen av den geografiska närheten till Svenska Freds kansli i Stockholm, samt närhet till riksdag och regering.

 

Föreningen har nära kontakt med Svenska Freds kansli och stöttar ofta kansliets personal med volontärer som hjälper till att organisera eller genomföra aktiviteter och aktioner. Därför är föreningen en perfekt förening för dig som är intresserad av fredsfrågor och som vill ingå i ett fredsnätverk med en härlig blandning av professionella och ideella fredsarbetare. Du kan engagera dig så lite eller så mycket du vill och få information om aktiviteter som intresserar just dig.

 

Vill du engagera dig i Stockholms Fredsförening? Besök Stockholms Freds sida på Facebook där vi löpande uppdaterar om evenemang, föreläsningar och annat. Klicka här för att komma till vår sida på Facebook. Du kan också kontakta styrelsen på stockholm@svenskafreds.se

 

Vill du hitta fler sätt att engagera dig? Kolla in på Samling för fred för tips på vad du kan göra i arbetet för hållbar fred!

VÅR STYRELSE

NOMINERA DIG SJÄLV ELLER EN VÄN TILL VÅR STYRELSE

Freden är inte självklar. Den är något vi väljer, och måste fortsätta välja, varje dag. Den byggs genom samtal, kunskap och engagemang. Det är därför Svenska Freds driver lokalt arbete genom våra lokalföreningar och nu i vår kommer vi välja in nya ledamöter i Stockholms Freds styrelse.

Stockholms Freds sprider kunskap om hållbar fred, mänsklig säkerhet och nedrustning. Lokalt fredsarbete för global fred.

Just nu letar vi efter personer som vill vara med i en aktiv styrelse och skriva debattartiklar, planera kampanjer, ordna aktiviteter för våra fler än 2200 lokalt anslutna medlemmar, arrangera viktiga samtal eller hålla koll på föreningens ekonomi.

Styrelsen sammanträder en gång i månaden. Uppdraget är ideellt och omfattar ca 5 timmars arbete per månad.

Läs mer om vår förening på: https://www.svenskafreds.se/om-oss/lokalagrupper/stockholms-freds/

Hör av dig till oss och berätta hur du vill bidra! Skicka din ansökan till stockholm@svenskafreds.se och sista dagen att anmäla intresse är 15 februari.

 

Årsmöte

Kallelse årsmöte 2022

Stockholms Fredsförening Svenska Freds- och Skiljedomsföreningens lokalförening i Stockholm
Styrelsen i Stockholms Fredsförening kallar till årsmöte.

När: Söndag 27 mars, kl 16.00-18.00
Var: Digitalt i Zoom

Eftermiddagen består av ett formellt årsmöte, därefter digital fika med möjlighet att prata med andra medlemmar, ställa frågor till styrelse.

För att vi ska veta hur många som kommer på årsmötet vill vi att ni anmäler er senast den 20 mars via denna länk. https://forms.gle/ytGVCx15c9RyjDXF6

Dagordning:

1. Mötets öppnande
2. Fråga om mötet blivit behörigt sammankallat
3. Val av mötesordförande, sekreterare, samt protokolljusterare tillika rösträknare
4. Fastställande av röstlängden
5. Styrelsens verksamhetsberättelse
6. Revisorernas berättelse
7. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet gällande verksamhet och räkenskaper
8. Val av styrelseledamöter
9. Val av styrelseordförande
10. Val av revisor och revisorssuppleant
11. Val av valberedning
12. Motioner

  1. Mötet avslutas

 

Varma hälsningar,
Stockholms Fredsförenings styrelse

Årsmöte

Kallelse årsmöte 2021

Styrelsen i Stockholms Fredsförening kallar till årsmöte.
När: Söndag 14 mars, kl 16.00-18.00
Var: Digitalt i Zoom

Eftermiddagen består av ett formellt årsmöte, därefter digital fika med möjlighet att prata med andra medlemmar, ställa frågor till styrelse, komma med inspiration till poddavsnitt och planera året tillsammans. Läs gärna vår verksamhetsberättelse för 2020 här 

För att vi ska veta hur många som kommer på årsmötet vill vi att ni anmäler er senast den 7 mars via denna länk. https://forms.gle/3fqEC2rX5gp9ADxz6

Dagordning:

1. Mötets öppnande
2. Fråga om mötet blivit behörigt sammankallat
3. Val av mötesordförande, sekreterare, samt protokolljusterare tillika rösträknare
4. Fastställande av röstlängden
5. Styrelsens verksamhetsberättelse
6. Revisorernas berättelse
7. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet gällande verksamhet och räkenskaper
8. Val av styrelseledamöter
9. Val av styrelseordförande
10. Val av revisor och revisorssuppleant
11. Val av valberedning
12. Motioner
13. Information om Svenska Freds kongress
14. Mötet avslutas

INTERNATIONELLA FREDSDAGEN

SÅNGER FÖR FRED

Stockholms Fredsförening lanserar “Sånger för fred” – nytolkningar av fredslåtar i ett unikt samarbete med artisterna Sarah Riedel, Carl Bagge och Martin Höper. Musiksläppet sammanfaller med den 21a september som är den Internationella fredsdagen, en dag som instiftades som en vädjan till världens länder om ett dygn av eld upphör och ickevåld.

– Vi är så glada över att några av Sveriges mest välkända jazzmusiker väljer att ta ställning för fred och nedrustning genom projektet “Sånger för fred”. Nu hoppas vi att fler får upp ögonen för hållbar fred och inser att det finns alternativ till den ökande upprustning vi ser runtom i världen, säger Tilda Wendefors, ordförande i Svenska Freds lokalförening i Stockholm.

SÅNGER FÖR FRED

PRESSBILDER

LYSSNA PÅ EP:N

ENGAGERA DIG

Stockholm Freds
VÅR STYRELSE

Ludvig Landberg, ordförande
Jill Karlström Thunberg, vice ordförande
Mattias Irving, kassör
Clara Orstadius , vice kassör
Amanda Lindell, sekreterare
Karl Friman, ordinarie styrelseledamot
Åke Eriksson, ordinarie styrelseledamot