HUR SER PROCESSEN UT FÖR DCA-AVTALET?

DCA-avtalet (Defense Cooperation Agreement) skrevs på den 5 december 2023 och blev känt för media och allmänhet den 6 december 2023. Avtalet har varit ute på remiss, där Svenska Freds var en av få civilsamhällesorganisationer och icke-militära organisationer som var remissinstans. Här kan man läsa Svenska Freds remissvar. Regeringen planerar att lägga fram propositionen 8 maj i riksdagen och ett beslut tas innan midsommar.

 

Till skillnad från Danmark och Finland som inte ska ta beslut i sina parlament förrän i höst så har den svenska processen påskyndats. Troligen för att Natomedlemskapet dröjde.

 

Det svenska Natomedlemskapet förändrar i grunden Sveriges roll i världen. Debatten om konsekvenserna av ett Natomedlemskap kom igång långt efter att den svenska ansökan skickats in. Nu ser vi med stor oro på ännu en påföljd, nämligen det militära samarbetsavtalet om amerikansk tillgång till svenska baser. Precis som Natomedlemskapet så saknas grundliga analyser av DCA-avtalet i debatten. Avtalets påverkan måste analyseras från ett lokalt, jämställdhets- och miljöperspektiv. 

 

DCA-avtalet brister i legitimitet på grund av att processen länge varit under sekretess och nu drivs igenom utan tillräckliga möjligheter till demokratisk förankring.