Demokratikriterium

Demokrati och mänskliga rättigheter är ledord i svensk utrikespolitik. Men trots det beväpnar Sverige en rad icke-demokratiska länder som allvarligt kränker mänskliga rättigheter. Under de senaste fem åren har Sverige exporterat för i snitt drygt 2 miljarder kronor till icke-demokratier per år.

 

Den svenska vapenexporten till diktaturer och andra länder med stora demokratiska brister bidrar till att upprätthålla förtryck, motverka demokratisk utveckling och legitimera regimer som kränker mänskliga rättigheter. Vapenexporten till icke-demokratier bidrar till fattigdom och förtryck. Under 2017 exporterade Sverige vapen till ett värde av 11,2 miljarder. Mer siffror och statistik för vapenexporten hittar du här.

 

En nytt regelverk för svensk vapenexport gäller från och med april 2018 och innehåller ett nytt hinder för export till diktaturer. Alla partier kommer att få ha två representanter i EKR för att öka insynen.  För att det nya regelverket ska få effekt i praktiken krävs det att politikerna tar ansvar för att det blir en strikt tolkning av texten. Tidigare regelverk har innehållit liknande skrivningar om att export ej bör beviljas till länder som kränker mänskliga rättigheter och till länder som befinner sig i, eller riskerar att hamna i, krig. Trots detta har den svenska exporten fortsatt.

 

De flesta av partierna säger att de är nöjda med det nya regelverket- men det är upp till politikerna att se till att det ger effekt.

Reflektion
Stor export

2017 exporterades krigsmateriel från Sverige för 11,3 miljarder. Det är en tredubbling sedan början av 2000-talet. Räknat per person är Sverige ett av de länder som säljer mest vapen i världen. 2011 toppade vi listan. Ser man till det totala värdet var Sverige den 14:e största vapenexportören åren 2013-2017.

Valgranskningen

Vad säger partierna?

Socialdemokraterna

JA

men inte till diktaturer

Vänsterpartiet

NEJ

exporten ska avvecklas

Miljöpartiet

NEJ

exporten ska avvecklas

Sverigedemokraterna

JA

men ansvarsfull kontroll

Liberalerna

JA

men inte till diktaturer

Centerpartiet

JA

men inte till diktaturer

Kristdemokraterna

JA

men inte till diktaturer

Moderaterna

JA

med förutsägbart regelverk

Feministiskt initiativ

NEJ

exporten ska avvecklas

Fakta

Hur fungerar svensk vapenexport?

För att tillverka och sälja vapen måste svenska företag ansöka om tillstånd från myndigheten Inspektionen för strategiska produkter (ISP). Export får bara beviljas om det är försvars- och säkerhetspolitiskt önskvärt och om det inte motverkar Sveriges utrikespolitiska intressen. Känsliga ärenden ska lämnas över till det parlamentariska Exportkontrollrådet (EKR). I rådet finns en representant från varje riksdagsparti, och samtliga har tystnadsplikt. </ br>

Om EKR inte heller kan fatta beslut lämnas ärendet över till regeringen. En nytt regelverk för svensk vapenexport gäller från och med april 2018 och innehåller ett nytt hinder för export till diktaturer. Alla partier kommer att få ha två representanter i EKR för att öka insynen.

Läs mer här.