Arbetar för en fredligare värld

Stoppa vapenexporten
Foto: Svenska Freds

Vapenexport

Vapenhandeln är en viktig drivkraft bakom militär upprustning och bidrar därmed till väpnade konflikter. Svenska Freds vill avveckla den svenska och den internationella vapenhandeln. Vi kräver ett omedelbart stopp för all vapenförsäljning till krigsförande stater, konfliktområden, fattiga länder, icke-demokratier och stater som grovt kränker mänskliga rättigheter. 

Detta gör Svenska Freds:

  • arbetar för en svensk lagstiftning och regelverk som omöjliggör export till länder där mänskliga rättigheter kränks, till icke-demokratier och till länder som är i, eller riskerar hamna i väpnad konflikt. 
  • systematiskt granskar och skapar debatt om pågående och aktuella vapenaffärer i Sverige och Europa.
  • tydliggör hur internationell vapenhandel bidrar till upprustning och konflikter samt motverkar demokratiutveckling och fattigdomsbekämpning.
  • arbetar för en strikt tillämpning av den folkrättsligt bindande överenskommelsen om reglerad vapenhandel, Arms Trade Treaty (ATT).
  • samverkar med såväl svenska som utländska organisationer inom bland annat European Network Against Arms Trade (ENAAT) och IANSA.
  • påvisar sambandet mellan ekonomiska investeringar och de ekonomiska förutsättningarna för vapenproduktion och vapenhandel

VPX-info: Få senaste nytt inom svensk vapenexport

Svenska Freds bevakar vapenexporten åt dig! Vi samlar de senaste nyheterna som rör den svenska vapenexporten i nyhetsbrevet VPX-info som skickas ut via mejl 1-2 gånger i månaden.

>> Klicka här för att skriva upp dig på nyhetsbrevet

Snabba fakta om vapenexport

Svensk krigsmaterielexport 2000-2014

Visste du att vapenexporten idag är dubbelt så hög som i början av 2000-talet? Läs snabba fakta om vapenexporten.

 

 Här finns svenska vapen

VPX KARTA

Här kan du se vart svenska vapen exporterats, hur svensk vapenexporten utvecklats över tid och vilka aktörer som påverkar exporten. Klicka här för att komma in på kartan.