Upptäck svenska freds

Visa filter Göm filter
KOMMENTAR: VÄRNPLIKTEN
Svenska Freds motsätter sig nuvarande pliktlagstiftning och anser att militär utbildning måste vara frivillig.
PAX: FREDSTEATER I SÄLEN
I januari varje år bjuder Folk och Försvar in till en rikskonferens i Sälen för att under några dagar på Högfjällshotellet diskutera Sverige [...]
BADSEMESTER OCH KURS I ICKEVÅLD
Svenska Freds lokalförening i Göteborg bjuder in till en intensivkurs i civilkurage, ickevåld och fredskultur som är en kombinerad badsemest [...]