Upptäck svenska freds

Visa filter Göm filter

KOMMENTAR: VÄRNPLIKTEN

Svenska Freds motsätter sig nuvarande pliktlagstiftning och anser att militär utbildning måste vara frivillig.
Läs mer
PAX: FREDSTEATER I SÄLEN
I januari varje år bjuder Folk och Försvar in till en rikskonferens i Sälen för att under några dagar på Högfjällshotellet diskutera Sverige [...]
BADSEMESTER OCH KURS I ICKEVÅLD
Svenska Freds lokalförening i Göteborg bjuder in till en intensivkurs i civilkurage, ickevåld och fredskultur som är en kombinerad badsemest [...]
FREDSBYGGANDE BURMA/MYANMAR
Svenska Freds driver ett fredsprogram i Burma/Myanmar tillsammans med nio gräsrotsorganisationer, med stöd av Sida.
Afrah Nasser får Eldh-Ekblads fredspris
Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen har i år utsett skribenten, bloggaren och föreläsaren Afrah Nasser till mottagare av Eldh-Ekblads fr [...]
FREDSBYGGANDE AFGHANISTAN
Under 2013 genomförde Svenska Freds ett fredsprojekt i Afghanistan. Projektet var finansierat av Forum Syd.