Upptäck svenska freds

FREDSPLIKT I STÄLLET FÖR VÄRNPLIKT
Svenska Freds tycker att alla unga borde få möjlighet att välja fredsplikt i stället för värnplikt, och anser att resurserna borde fördelas [...]
SVERIGES MOTSÄGELSEFULLA AGERANDE
Hur går vapenexporten ihop med Sveriges utrikespolitik? Den frågan går Globalportalen igenom med hjälp av bland andra Agnes Hellström.