AGNES HAR ORDET: TAL TILL STÖD FÖR AFGHANISTAN

Jag är här idag som fredsaktivist, feminist och förälder och mitt hjärta brister av vad som händer i Afghanistan.

Jag är här idag som fredsaktivist, feminist och förälder och mitt hjärta brister av vad som händer i Afghanistan. Många av dem som kämpat för fred och mänskliga rättigheter fasar nu för sina liv, barns framtid slås i spillror. Jag är här som ordförande för Svenska Freds som i mer än 100 år påtalat det uppenbara: att krig inte leder till fred och att den svenska vapenexporten bidrar till att krigen förvärras och förlängs. Redan för 20 år sedan varnade Svenska Freds för de stora och många riskerna med den militära insatsen i Afghanistan.

Enorma summor har spenderats på vapen och militär i Afghanistan. Trots att det är bevisat att hållbar fred måste byggas underifrån. Med fokus på mänsklig säkerhet, rätten till trygghet, till skola, till vård, till rättvisa val, till frihet från våld. Föreställ er att vi spenderade triljoner på det istället, hur hade världen sett ut då? 

Mängder av vapen har kommit på avvägar under de 20 år som gått sedan kriget bröt ut. Vapen byter händer och svenska vapen är inget undantag. Sverige säljer vapen till Pakistan. Ett land som erbjud talibanerna skydd och sannolikt även beväpnat dem. Som förra året var det fjärde största mottagarlandet av svensk vapenexport. 

Det främsta skälet till Sveriges militära insats i Afghanistan var inte för att kämpa för demokrati och mänskliga rättigheter, utan för att visa solidaritet med USA i det så kallade kriget mot terrorismen.

En solidaritet som blev ett kostsamt haveri där civilbefolkningen lämnats kvar i spillrorna av kriget. Och nu är det dags att på nytt visa solidaritet. Påminna oss om hösten 2015, när vår statsminister sa att “Mitt Europa bygger inte murar.“ Och Svenska Freds samtidigt skanderade det självklara: “Stoppa vapenexporten, inte människorna som flyr!”. Det är dags att höja de rösterna på nytt. Dags för politikerna att bryta den onda spiral av att ständigt välja militära lösningar för alla säkerhetshot. Dags att prioritera mänsklig säkerhet, att visa mod, empati och civilkurage. Att ge skydd till dem som behöver det. Det är dags att Sveriges regering står upp för den feministiska utrikespolitik den säger sig driva och stoppa den svenska vapenexporten!

 

Agnes Hellström tal 27 Augusti 2021