Home / Upptäck / Nedrustning / FÖRÄNDRINGEN ÄR HÄR – KÄRNVAPEN FÖRBJUDS

FÖRÄNDRINGEN ÄR HÄR – KÄRNVAPEN FÖRBJUDS

2020-10-24

Idag den 24 okotber kom de fantastiska nyheterna om att Honduras som 50:e stat ratificerat FN:s kärnvapenförbud. Det betyder att förbudet kan träda i kraft och att kärnvapen blir olagliga. Det här är en historisk seger som kommer att leda till betydelsefull förändring för en fredligare värld.

Papperstranor– Världens enda ännu tillåtna massförstörelsevapen blir äntligen olagliga. Det är fantastiska nyheter och resultatet av civilsamhällets intensiva arbete i mer än 70 år. Det är förstås en sorg att Sverige ännu inte gått med i förbudet, men det är något vi får se till att ändra på, säger Agnes Hellström, ordförande för Svenska Freds.

Svenska Freds har länge, tillsammans med fredsaktivister och organisationer runtom i världen arbetat för att förbjuda kärnvapen. Att förbudet nu kan träda i kraft är en historisk händelse som innebär en betydelsefull förändring för en fredligare värld. Det här innebär förbudet i korthet:

  • Alla länder som ratificerat konventionen kommer att vara bundna av den och måste implementera och följa den. Den börjar gälla 90 dagar efter att den 50:e staten ratificerat kärnvapenförbudet.
  • Sverige och andra länder som ännu inte ratificerat FN:s kärnvapenförbud kommer också att märka av konsekvenserna av konventionen. Förbud är kraftfulla verktyg som skapar stigma och förändrar normer – det vet vi av erfarenhet från tidigare förbud mot personminor och klustervapen.
  • De kommande månaderna och åren kan vi vänta oss att företag slutar producera förbjudna kärnvapen och att banker, försäkringsbolag, pensionsfonder och andra finansiella institutioner drar bort sina investeringar från företag som producerar kärnvapen. Detta är något som börjat hända redan innan förbudet trätt i kraft – stora banker och pensionsfonder har redan slutat att investera i kärnvapen, i Sverige till exempel de statliga AP-fonderna.
  • De stater som har förbundit sig att följa konventionen är inte bara förbjudna att utföra några som helst aktiviteter som har med kärnvapen att göra utan måste också ta aktiva steg för att implementera den nationella lagstiftning som krävs för att förbudet ska kunna gälla, stötta människor som blivit offer för kärnvapenanvändning och hantera föroreningar som är kopplade till kärnvapen.

Trots att Sverige 2017 röstade ja till att anta FN:s kärnvapenkonvention har Sverige ännu inte anslutit sig till förbudet. Det är ett djupt beklagligt brott mot svensk nedrustningstradition att stå utanför när en nedrustningskonvention träder i kraft. Tillsammans med ett antal andra organisationer arbetar Svenska Freds för att Sverige ska ansluta sig vilket skulle innebära att Sverige tydligt tar ställning mot kärnvapen och för att stärka den internationella normen mot dessa massförstörelsevapen. Sverige skulle också kunna bli ett nyckelland för att fler EU-länder, Natoländer och allierade ska ansluta sig till förbudet.

Läs mer

Så arbetar Svenska Freds för nedrustning och mot kärnvapen

Läs mer på ICAN:s webb