10 SKÄL ATT FÖRBJUDA MÖRDARROBOTAR

STOPPA MÖRDARROBOTAR

10 SKÄL ATT FÖRBJUDA MÖRDARROBOTAR

Utvecklingen av artificiell intelligens (AI) går snabbt framåt och har stor potential att förbättra våra samhällen och våra liv. Men om tekniken används för militära syften är riskerna enorma.

Helt autonoma vapensystem, så kallade killer robots eller mördarrobotar, kännetecknas av att de använder dödligt våld och styrs utan mänsklig kontroll. Om mördarrobotar skulle bli verklighet skulle det radikalt förändra hur krig bedrivs. Om beslutet att använda dödligt våld flyttas från människa till maskin ställer det en rad etiska, moraliska, rättsliga och säkerhetsrelaterade frågor på sin spets. Här är tio skäl till varför mördarrobotar måste förbjudas.

NR 1

Mördarrobotar går emot principen om rätten till liv .

NR 2

Mördarrobotar kan inte följa och respektera krigets lagar

NR 3

Mördarrobotar kommer göra det svårt att utkräva ansvar

NR 4

Mördarrobotar kan sänka tröskeln för krig och väpnad konflikt

NR 5

Mördarrobotar kan leda till kostsam, global kapprustning

NR 6

Mördarrobotar kan bli oförutsägbara och leda till eskalerande konflikter

NR 7

Mördarrobotar kommer vara svåra att stoppa när de väl är i bruk

NR 8

Mördarrobotar kan begå diskriminerande handlingar

NR 9

Mördarrobotar kan leda till konstanta slagfält och militarisering av civila områden

NR 10

Tusentals AI-forskare och experter har uppmanat till förbud mot mördarrobotar

AGERA

SÅ FÖRBJUDER VI MÖRDARROBOTAR

Lösningen på problemet med mördarrobotar är att se till att behålla meningsfull mänsklig kontroll över våldsanvändning. Det är möjligt att göra genom att införa ett förbud mot utveckling, produktion och användning av mördarrobotar. För att lyckas med det krävs ett omfattande arbete för att påverka stater och beslutsfattare att arbeta för ett internationellt förbud.

Utvecklingen av mördarrobotar diskuteras inom FN och 30 stater står i dagsläget bakom ett förslag om ett internationellt förbud. Förbudet mot mördarrobotar skulle likna de förbud som redan finns för kemiska och biologiska vapen, personminor och klusterbomber, liksom den FN-konvention mot kärnvapen som antogs 2017. Förebyggande förbud har också tidigare förhandlats fram vad det gäller synförstörande laservapen.

Vi vet att det är fullt möjligt att uppnå ett förbud mot mördarrobotar!

Svenska Freds arbetade aktivt för de internationella förbuden mot personminor (1997) och klustervapen (2008). Vi startade bland annat de svenska kampanjerna mot klustervapen och personminor och är drivande i den svenska kampanjen mot mördarrobotar. Svenska Freds verkar för ett internationellt förbud mot mördarrobotar och har varit del av den globala kampanjen Campaign to Stop Killer robots sedan den bildades 2012.

 

Sprid information!

Här kan du skriva ut ett informationsblad med 10 skäl att förbjuda mördarrobotar. Bra om du till exempel vill sprida informationen vidare i din lokalförening eller vill dela ut information på din skola eller ditt universitet.

10 skäl: Förbjud mördarrobotar (pdf)

AGERA

DET HÄR KAN DU GÖRA